ആഗസ്റ്റ് 17, ആഗസ്റ്റ് 24, ആഗസ്റ്റ് 31, ഒക്ടോബര്‍ 19, നവംബര്‍ 16, ജനുവരി 18 എന്നീ ശനിയാഴ്ചകള്‍ സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളായിരിക്കും.:SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി മിഡ്ടേം പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..Guidelines for submission of application for assistance from National Foundation for Teacher's Welfare
Powered by Blogger.

उषा प्रियंवदा

गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई -- दो बक्से, डोलची, बालटी -- ''यह डिब्बा कैसा है, गनेशी?'' उन्होंने पूछा। गनेशी बिस्तर बाँधता हुआ, कुछ गर्व, कुछ दु:ख, कुछ लज्जा से बोला, ''घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसन्द थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएँगे।'' घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया जैसे एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था।
''कभी-कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा।'' गनेशी बिस्तर में रस्सी बाँधते हुआ बोला।
''कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गनेशी! इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो।''
गनेशी ने अंगोछे के छोर से आँखे पोछी, ''अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा! आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता।''
गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेल्वे क्वार्टर का वह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आँगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह-जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल-बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठ कर विलीन हो गया। Listen Audio Playback click here or

नीचे के प्लेयर से सुनें.
(प्लेयर पर एक बार क्लिक करें, कंट्रोल सक्रिय करें फ़िर 'प्ले' पर क्लिक करें।)

नीचे के प्लेयर से सुनें.
(प्लेयर पर एक बार क्लिक करें, कंट्रोल सक्रिय करें फ़िर 'प्ले' पर क्लिक करें।)

Wednesday, 21 August 2013

നിരന്തര മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദിയില്‍

നിരന്തര മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദിയില്‍ രണ്ട് മേഖലകളാണുള്ളത്. വാചിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ലിഖിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും

വാചിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ :
          ആശയഗ്രഹണം ശരിയായി നടന്നിട്ടുണ്ടോ, സന്ദര്‍ഭോചിതമായി ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭാഷാപരമായ കഴിവുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പരിമിതികള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്, വിശകലനം, വിലയിരുത്തല്‍ , നൂതന ആശയങ്ങളുടെ അവതരണം എന്നിവയില്‍ ഏതു നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് വാചിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത് നടത്തുന്നത് ആശയം, ആവിഷ്കാരം എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ്. आलापन, अभिनय പോലെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അവതരണം നടക്കുന്നത് നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിയ ഉപകരണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാവാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അവതരണത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തലായെടുക്കാം. എന്നാല്‍ वार्तालाप, संगोष्टी, भाषण, समाचार वाचन, वाद-विवाद, साक्षात्कार, प्रशनोत्तरी, चर्चा എന്നിവക്കായി കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ലിഖിത പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടേണ്ടതായി വരും. എഴുതുമ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും വാചിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും ലിഖിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും വിലയിരുത്തല്‍ നടത്താവുന്നതാണ്.
          ഇതിനായി ബോധനതന്ത്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കുട്ടികളുടേയും സജിവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. cwsn കുട്ടികള്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. आशयग्रहण നടന്നുവെന്ന് അദ്ധ്യാപകനും, ഏതെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍ നടക്കുന്നത് എന്നും കുട്ടികള്‍ക്കും ബോദ്ധ്യമായതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവതരണവും വിലയിരുത്തലും നടത്താവൂ. വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനളിലൂടെ ഓരോരോ കുട്ടിയിലുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകള്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയാവുമ്പോള്‍ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേറെവേറെയാകാം. അപ്പോള്‍ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

ലിഖിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ :
           അന്വേഷണാത്മകം, സര്‍ഗാത്മകം, സംവാദാത്മകം എന്നീ ഉയര്‍ന്ന മാനസികതലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭിന്നങ്ങളായ സാഹിത്യ വ്യവഹാരങ്ങളാണ് ലിഖിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ കടന്നു വരുന്നത്. ഉത്പന്നങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടതായും വന്നേക്കാം.
     निबंध, लघुलेख, सूचना, आवादन-टिप्पणी, साक्षात्कार प्रश्नावली, टिप्पणी, वर्णन, विवरण, यात्रावृत्त, डायरी, संस्मरण, पत्र, संपादकीय, रपट/समाचार, विज्ञापन वाक्य, संगोष्टी आलेख, विश्लेषण टिप्पणी, तुलनात्मक टिप्पणी എന്നിവ വിലയിരുത്തലിനായി തെരെഞ്ഞെടുക്കാം. ആശയം, ആവിഷ്കാരം എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങളേയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.   
      ലിഖിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ ലിപിയിലും എഴുത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോള്‍  വാചിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ മുഖഭാവ (ഓളം)വും ശാരീരിക ചെഷ്ഠകളുമാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നു കാണാം.

Saturday, 3 August 2013

भूमंडलीकरण के एजेन्डे में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक संस्कृति दोनों ही शामिल हैं।

उर्मिला शुक्ल
July  2013

भूमंडलीकरण के इस दौर में अनुवाद की भूमिका और भाषिक-अस्मिता का सवाल

भूमंडलीकरण के एजेन्डे में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक संस्कृति दोनों ही शामिल हैं। यह अवधारणा है, जिसके तहत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की योजना है जो उदार है। साथ ही साथ विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को एकरूपता में ढालकर एक वैश्विक संस्कृति निर्मित करना भी इस एजेन्डे में शामिल हैं।
अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश एक वैश्विक संस्कृति के निर्माण में सभी संस्कृतियों की विशेषताओं को शामिल कर एक नयी वैश्विक संस्कृति बनायेगा, जो सर्व समावेशी संस्कृति कहलायेगी। ऐसा होता है तो किसी को भी इससे ऐतराज नहीं होगा। मगर पूरी दुनिया में से किसी एक संस्कृति को वैश्विक संस्कृति बनाने की अगर कोशिश हो, तो यह चिन्ता का विषय है। क्योंकि भूमंडलीकरण की अवधारणा एक प्रतियोगी समाज बनाने की है, जिसमें जो अधिक प्रभावशाली होगा वर्चस्व भी उसी का होगा। जिस तरह आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति आज के समाज में प्रमुखता पा लेता है। उसी तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था में वह देश भी प्रमुखता पाता है, जो सर्वाधिक विकसित होता है। यही स्थिति संस्कृतियों के साथ भी है। इसमें वर्चस्व उसी को प्राप्त होता है, जो सर्वाधिक समृध्द होती है। इसीलिए बौडिला ने भूमंडलीकरण को हमारे समय की सबसे बड़ी बर्बर हिंसा कहा था। भूमंडलीकरण के प्रसिध्द आलोचक नोम चोमस्की भी भूमंडलीकरण के पीछे अमेरिका की कुटिल चालों के कारण ही उसकी आलोचना करते हैं। क्योंकि एक वैश्विक आर्थिक नीति और एक वैश्विक संस्कृति की इस अवधारणा में महत्व तो अमेरिका जैसे विकसित देश को ही मिलेगा।

Tuesday, 23 July 2013

एक पत्र का मसौदा तैयार

एक पत्र का मसौदा तैयार
          एक औपचारिक पत्र लिख रहा है तो आप स्वरूप और संरचना के बारे में कुछ परंपराओं का पालन कर सकते हैं। यह बना है जो सरल और छोटे वाक्यों का उपयोग करने के लिए बेहतर है। स्पष्ट विचार। आप एक औपचारिक पत्र में अनौपचारिक भाषा या अनुबंधित रूपों का उपयोग करने वाले नहीं हैं। 
विचारों को आसान समझ के लिए एक तार्किक ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है।
एक औपचारिक पत्र पता लिखने के लिए सुझाव:
शीर्ष पर पाने का नाम लिखें।
प्रेषक का पता नीचे रिसीवर का नाम और पता लिख दें।
दिनांक: दिनांक दो पते के बीच या पेज के नीचे में रखा जा सकता है।
        यह शब्दों में माह का नाम लिखने के लिए बेहतर है। अभिवादन पाने के नीचे, आप एक लाइन और फिर छोड़ें, अभिवादन के साथ शुरू करते हैं. तुम 'या मैडम सर', 'सर', या आप को संबोधित कर रहे अधिकारी के पद पर नियुक्ति की तरह नमस्कार का उपयोग कर सकते हैं। अभिवादन के बाद एक अल्पविराम रखो। यहाँ विषय, पत्र का उद्देश्य एक वाक्य में कहा गया है। यह स्पष्ट और कम करें। सामग्री शुरुआत पत्र लिखने के लिए अपने कारणों राज्यों. यह मुद्दा लिए पाठक का नेतृत्व करने की कोशिश करता है. लाइनों के एक जोड़े को इस बात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

       आप पत्र क्यों लिख रहे हैं के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है. मुद्दा, कारण, प्रभाव आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी के इस हिस्से में विस्तृत रहे हैं. लेकिन बहुत ज्यादा नहीं समझा. 'के अलावा', 'इसके अलावा', 'इसके अलावा' जैसे शब्दों को जोड़ने के साथ वाक्य से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. पत्र के समापन आप रिसीवर के हिस्से से उम्मीद कार्रवाई की सलाह दे सकते. पूरक, सच में तुम्हारा, भवदीय आदि आज्ञाकारी तुम्हारा क्या आप की तरह अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए पत्र समाप्त हो सकता है  . हस्ताक्षर पूरक करीब नीचे हस्ताक्षर रखो.

एक नमूना इस प्रकार ....
क्लिक करें यहाँ पर

Thursday, 18 April 2013

ഒഴിവുകള്‍ ജൂണ്‍ ഒന്നിനു മുമ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശം

                  വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒഴിവുവരുന്ന തസ്തികകള്‍ ജൂണ്‍ ഒന്നിന് മുമ്പ് പി.എസ്.സി.യിലും ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര (അഡ്വൈസ് സി) വകുപ്പിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിയമനാധികാരികള്‍ ഇത് കര്‍ശനമായി പാലിക്കണം. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും തസ്തികകളില്‍ റിട്ടയര്‍മെന്റ്, പ്രൊമോഷന്‍, തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കല്‍, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍, നോണ്‍ ജോയിനിങ് എന്നിവ വഴി ഒരുവര്‍ഷം ഒഴിവ് വരുന്നവ എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കി പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. തസ്തികകള്‍ ഒന്നും ഒഴിവു വരുന്നില്ലായെങ്കില്‍ ചകഘ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണം. 2014 ജനുവരി ഒന്നിനും ഡിസംബര്‍ 31നും ഇടയില്‍ വരുന്ന ഒഴിവുകളും പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളും തസ്തികകള്‍ തിരിച്ച് കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെ നിയമനാധികാരികള്‍ 2013 ജൂണ്‍ ഒന്നിന് മുമ്പ് പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നിയമനാധികാരികള്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണവകുപ്പിനും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര (അഡ്വൈസ് സി) വകുപ്പിനും പകര്‍പ്പ് സഹിതം 2013 ജൂണ്‍ 30ന് മുമ്പ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം. ഒരിക്കല്‍ പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത തസ്തികകള്‍ റദ്ദാക്കുകയോ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയോ പാടില്ല. ആറ് മാസമോ അതിലധികമോ ലീവ് വഴിയോ ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വഴിയോ ഒഴിവു വരുന്ന തസ്തികകള്‍ പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. ആറ് മാസം വരെ നീളുന്ന പ്രസവാവധി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്നാല്‍ ഇത് ആറ് മാസത്തിലധികരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. റാങ്ക് ലിസ്റ് നിലവിലുണ്ടെങ്കില്‍ ഒഴിവുകള്‍ അതില്‍ നിന്നുതന്നെ നികത്തണം. എല്ലാ നോണ്‍ ജോയിനിങ് ഡ്യൂട്ടി തസ്തികകളും സമയപരിധി കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥി നിയമനാധികാരിക്കോ സര്‍ക്കാരിനോ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് തീര്‍പ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കണം. പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ് നിലവിലുണ്ടെങ്കില്‍ അത്തരം തസ്തികകളിലേക്ക് എംപ്ളോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയോ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലോ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയിലോ താത്കാലിക നിയമനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പാടില്ല. ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രൊഫോര്‍മ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് secretary@psc.kerala.gov.i എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ പി.എസ്.സി.ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം ഹാര്‍ഡ് കോപ്പി തപാല്‍ വഴിയും നല്‍കണം. സര്‍ക്കുലറിന് വിപരീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വകുപ്പ് തലവന്മാരുടെയും നിയമനാധികാരികളുടെയും നടപടികള്‍ ഗൌരവമായി കണക്കാക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയില്‍ ഇതിനെ കണക്കാക്കും. പ്രൊഫോര്‍മയും വിശദവിവരങ്ങളും പി.ആര്‍.ഡി.വെബ്സൈറ്റില്‍ (www.prd.kerala.gov.in)

Thursday, 14 February 2013

SSLC ഹിന്ദി ചോദ്യവിശകലനം


1. ചോദ്യം 1ല്‍ प्रोक्ति എന്നതിന് പകലം प्रोक्त എന്ന് അക്ഷരപ്പിശകോടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുसकुबाई ക്ക് നേരെ एकपात्रीय नाटक എന്നതിന് പകരം नाटक अंश എന്ന് തെറ്റായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
2. ചോദ്യം മുഴുവനും അനാവശ്യമായി സ്പേസ് കൊടുത്തതു കൊണ്ട് (വാക്കുകള്‍ക്കിടയിലും മറ്റും അനാവശ്യമായി സ്ഥലംവിട്ടതുകൊണ്ട്കുട്ടികള്‍ക്ക് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയതായി അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
3. വ്യാകരണ ചോദ്യങ്ങളിലെ ചോദ്യം 15 ല്‍ राजधानीबस्ती എന്നീ പദങ്ങള്‍ സ്ത്രീലിംഗ പദങ്ങളാണ് എന്നറിയാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒന്നര മാര്‍ക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം
കൂടുതല്‍ വായനക്ക് ഇവിടെ ഞെക്കുക 
രവി സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകാ ഉത്തരപേപ്പര്‍

Sunday, 13 January 2013

പത്താം ക്ലാസ്സുകാരേ, ഗുളിക മൊഡ്യൂളുകള്‍


 • घटनाओं को क्रमबद्ध करना ।
 • पाठरचनाकार और प्रोक्ति का परिचय ।
 • पात्र और उनके चारित्रिक विशेषताओं का मिलान ।
 • वार्तालाप ।
 • डायरी ।
 • पत्र ।
 • लघु लेख ।
 • रपट ।
 • पोस्टर ।
 • उद्घोषणा ।
 • विज्ञापन ।
 • अपठित कवितांश ।
 • अपठित गद्यांश ।
 • पारिभाषिक शब्द ।
भाषा की बातें ।
 • संज्ञा सर्वनाम
 • लिंग – वचन
 • विशेषण
 • क्रियाविशेषण
 • क्रिया भेद
 • वाक्यमिलान
अन्य :
 • जीवनी
 • कहानी
 • आत्मकथा
 • संपादकीय
 • साक्षात्कार

              പരീക്ഷക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പത്താം ക്ലാസ്സുകാരെ പഠനത്തികവു നോക്കി വേര്‍തിരിച്ച് 'ഗുളികകള്‍, ഇഞ്ചക്ഷന്‍ ഡ്രിപ്' എന്നിവ നല്‍കിത്തുടങ്ങി. എന്റെ സ്കൂളില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരെ ജനുവരി 7നു തന്നെ 'കൊത്തിപ്പിരിച്ചു.' ഇത്തവണ കലോത്സവത്തിരക്കു കാരണം മലപ്പുറം ജില്ലാപഞ്ചായത്തു സോപാനവും പടവുകളും കയറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുളിക മൊഡ്യൂളുകള്‍ പുതിയവ ലഭിക്കാനിടയില്ല. പുതിയ ചോദ്യപേപ്പര്‍ പാറ്റേണ്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും മൊഡ്യൂളുകള്‍ തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പ്രതികരണങ്ങളോ വിമര്‍നങ്ങളോ വരുന്നില്ലായെങ്കില്‍ പിന്നെയെന്തിന്................ അല്ലേ..........
http://mlpmschoolnews.blogspot.in     http://hindisopan.blogspot.in

Thursday, 13 December 2012

आज की नवीं कक्षा की परीक्षा

 ചോദ്യപേപ്പര്, സാമാന്യനിലവാരം പുലര്‍ത്തിയെന്നു പറയാം. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റില്‍ നിന്ന് 10 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും 3,4 യുണിറ്റുകളില്‍ നിന്ന് 90 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളുമെന്നായിരുന്നു കേട്ടത്. ചോദ്യപേപ്പര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ ശതമാനക്കണക്ക് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി.
 • കോഡ് B കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചോദ്യപേപ്പര്‍   download from here
 • കോഡ് A മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചോദ്യപേപ്പര്‍     download from here

Thursday, 6 December 2012

Second Terminal Examination Hindi 8 and 9


ഹിന്ദി സഭയില്‍ നിന്നും ഇതാ ചോദ്യപേപ്പര്‍(STD-9)വന്നെത്തി.
ഇതും എല്ലാവര്‍ക്കും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം , 
ഇനി ഹിന്ദി സഭയുടെ ലോഗോയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യപേപ്പര്‍ ( STD-8 )ഹിന്ദി സഭയില്‍ നിന്നും വന്നെത്തി.

കൊണ്ടു പോയ്ക്കോളൂ , പക്ഷേ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുതേ.....

Saturday, 17 November 2012

പടിവാതില്‍ക്കല്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്കു മുന്നോടിയായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ ദേവധാര്‍ ഹിന്ദി വേദി വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ മാതൃകാചോദ്യപ്പേപ്പറുകള്‍ തയ്യാറക്കുന്നു. പൂര്‍ണ്ണമെന്ന അവകാശവാദങ്ങളില്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദി തന്നെയാവട്ടെ ആദ്യം.  ല്‍ നിന്ന്  ഹിന്ദി മാതൃകാചോദ്യപ്പേപ്പര്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

Saturday, 29 September 2012

मनुष्यता कविता का अनुवाद

हिंदी अद्यापक श्री. फ्रान्सी जी ने मलप्पुरम जिला के तिरूर - परवण्णा जी.वी.एच.एस.एस में काम करते समय दसवीं कक्षा की मनुष्यता कविता का अनुवाद करने की कोशिश की हैं। आपको  हिंदीसोपान की ओर से बधाईयाँ।                         <<<<<  अनुवाद के लिए यहाँ दबाएँ  >>>>>>

Amazing performance of Saumitrapriya- Urmilla- based on SAKET by Maithili Sharan Gupt


Saturday, 8 September 2012

सभी पूरे एक दिन हिंदी की पूजा करते हैं.?

साल के प्रत्येक 14 सितम्बर को "हिंदी-दिवस" मनाया जाता है... क्यों मनाया जाता है, कहना मुश्किल है... लेकिन मनाया जाता है... शायद इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी... इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिये सन् 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष "हिन्दी-दिवस" के रूप में मनाया जाता है... स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर काफी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया जो भारतीय संविधान की धारा 343(1) में लिखा है: संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी... संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा... और हर सरकारी संस्था अपने लेखन कार्यों में इसका उपयोग करेगी... बस यहीं आकर बात ख़त्म हो जाती है... संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिए जाने के कारण ही हम "हिंदी-दिवस" मनाते आ रहे हैं... और 14 सितम्बर के दिन सरकारी कार्यालयों का आलम तो देखने लायक होता है... हर सरकरी दफ्तर में हिदी से संदर्भित ढेर सारे आयोजन किये जाते हैं... भाषण, निबंध लेखन, परिचर्चा इत्यादि... चलिए कुछ भी हो... एक दिन ही सही लेकिन "बेचारी हिंदी" की लज्जा तो रख ली जाती है... मैं यह नहीं कहना चाहता की "हिंदी-दिवस" महज़ सरकारी दफ्तरों का एक तामझाम है... मैं तो सरकारी कर्मचारियों का ह्रदय से आभारी हूँ... कि वो कम से कम हमारी मातृभाषा की इतनी इज्ज़त तो कर रहे हैं... ये सभी पूरे एक दिन हिंदी की पूजा करते हैं... पूरे एक दिन हिंदी पर ही इनका ध्यान होता है...राष्ट्रभाषा - राजभाषा  राष्ट्रभाषा - राजभाषा PDF

Wednesday, 5 September 2012

Kerala School Kalolsavam


Number Year Venue      Gold Cup Winners
1 1957 Ernakulam
2 1958 Thiruvananthapuram
3 1959 Chittoor Kozhikode
4 1960 Kozhikode
5 1961 Thiruvananthapuram
6 1962 Changanassery
7 1963 Thrissur
8 1964 Thiruvalla
9 1965 Shoranur
.. 1966 Not conducted
.. 1967 Not conducted
10 1968 Thrissur
11 1969 Kottayam
12 1970 Irinjalakkuda
13 1971 Alappuzha
.. 1972 Not conducted
.. 1973 Not conducted
14 1974 Mavelikkara
15 1975 Pala
16 1976 Kozhikode
17 1977 Ernakulam
18 1978 Thrissur
19 1979 Kottayam
20 1980 Thiruvananthapuram
21 1981 Palakkad
22 1982 Kannur
23 1983 Ernakulam
24 1984 Kottayam
25 1985 Ernakulam
26 1986 Thrissur
27 1987 Kozhikode
28 1988 Kollam
29 1989 Ernakulam
30 1990 Alappuzha
31 1991 Kasargode Kozhikode
32 1992 Tirur Kozhikode
33 1993 Thrissur        Kozhikode
34 1994 Kozhikode
35 1995 Kannur
36 1996 Kottayam
37 1997 Ernakulam
38 1998 Thiruvananthapuram
39 1999 Kollam
40 2000 Palakkad
41 2001 Thodupuzha Kozhikode
42 2002 Kozhikode Kozhikode
43 2003 Alappuzha Kannur
44 2004 Thrissur         Kozhikode
45 2005 Tirur Palakkad
46 2006 Ernakulam Palakkad
47 2007 Kannur         Kozhikode
48 2008 Kollam         Kozhikode
49 2009 Thiruvananthapuram Kozhikode
50 2010 Kozhikode Kozhikode
51 2011 Kottayam         Kozhikode
52 2012 Thrissur         Kozhikode
53 2013 Malappuram

Tuesday, 4 September 2012


है आज बहुत हर्षि‍त मन मेरा,
शि‍क्षक दि‍वस है पर्व सुनहरा।
इस पुलकि‍त पावन अवसर पर,
वंदन करता है मन मेरा।।

I feel very happy today,
Teacher's Day gala golden.
On this auspicious occasion blithe,
The invocation of my mind ..

Your glory Your glory
Your thoughts, your wisdom.
Your only preaching the Word
Welfare to everyone ..

What is your definition of dignity to
How to celebrate your glory.
Mary is afraid stylus,
Not to forget it somewhere ..

You only tridosha informing
Sptdhatuon be knowledge.
'Ayurveda' the Ashta - organs,
You said to be rational ..

Telling the history of Ayurveda,
Be aware of its importance.
By visionary philosophy,
Spirit - God made ​​the union ..

Assigning values ​​of Sanskrit,
And language instruction.
Ayurvedic medicine, the
'Ayurvedamrit "people - people fed up ..

Masters such as the invocation of the heart,
The blithe - on occasion.
Re: - Re: Mille bow,
Re: - Re: Mille naman ..

Monday, 27 August 2012

K-TeT Phone In programme

ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ് : ഫോണ്‍ ഇന്‍ പ്രോഗ്രാം

K-TET Programme Part 02 

K-TET Programme Part 01

Sunday, 19 August 2012

रवि कण्णूर से

मित्रो, नवीं कक्षा के प्रश्नों के उत्तर का नमूना भी चिराग (http://chiragknr1.blogpsot.com) में प्रकाशित किया है। देखिए, मूल्याँकन/आलोचना करें। धन्यवाद, रवि. इसका pdf केलिए दबाएँ।

Tuesday, 14 August 2012

दसवीं कक्षा की सेहत की राह पर इकाई के योग्य एक वीडियो. यह तो educational purpose के लिए है। manorama mazhvil चानल में आये यह मरिमायम, youtube से लिया गया है।


नाक संबंधी मुहावरे यहाँ से लें. click here

9वीं कक्षा के लिए तैयैर किये गये प्रश्न पत्र


9वीं कक्षा के लिए तैयैर किये गये प्रश्न पत्र में दिखाई देता है-
1. घटनाक्रम/क्रमबद्ध करें               2
2. चरित्रगत विशेषताएँ चुनें              2  
3. पारिभषिक शब्द                    3
4. सही मिलान पात्र, प्रोक्ति,लेखक......     2
5. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से           4
6. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से
7. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से अपना विचार 
8. डायरी                            8
9. वार्तलाप
10. आत्मकथा
11. कविता से प्रश्न                   1
12. कविता से प्रश्न शीर्षक             1
13. कविता का आशय                3
14. पोस्टर   उदा-हिरोषिमा            3
15. क्रिया, काल, वर्तमान काल.....       2
16. का के की आ ए ई जोडकर लिखें    2
17. योजक कि, और.......              2
18. क्रिया, विशेषण, संज्ञा, प्रत्यय    ...   1
19. सर्वनाम परसर्ग                  1
20. खंड के नीचे प्रश्न                 2
21. खंड के नीचे प्रश्न                 2

8,9,10 ഹിന്ദി മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഹിന്ദി

"ഹിന്ദിസാറാണു പോലും.അച്ഛന്‍ പറഞ്ഞ രീതിയിലേയല്ല ചോദ്യങ്ങള്‍ഒന്നു വായിച്ചു നോക്ക്."ചോദ്യപേപ്പര്‍ വാങ്ങി നോക്കിതിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷന്റെ ചോദ്യപേപ്പറാണ്വായിച്ചു നോക്കിശരികള് തന്നെയപ്പീ ശരികള് തന്നെ8,9,10 ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പര്‍ ക്ലിക്കുക
10वीं कक्षा के लिए तैयैर किये गये प्रश्न पत्र में दिखाई देता है-
1. घटनाक्रम/क्रमबद्ध करें                  2
2. चरित्रगत विशेषताएँ चुनें               2
3. पारिभषिक शब्द                         3
4. सही मिलान पात्र, प्रोक्ति,लेखक...... 2
5. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से              4
6. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से
7. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से अपना विचार 8 
8. डायरी
9. पत्र
10. लघु लेख
11. कविता से प्रश्न                          1
12. कविता से प्रश्न शीर्षक                 1
13. कविता का आशय                     3
14. पोस्टर                                    3
15. क्रिया, काल, वर्तमान काल.....     2
16. विशेषण जोडकर लिखें                2
17. योजक कि, और.......                 2
18. क्रिया, विशेषण, संज्ञा, प्रत्यय    ...1
19. सर्वनाम परसर्ग                        1
20. खंड के नीचे प्रश्न                       2
21. खंड के नीचे प्रश्न                       2

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom