ആഗസ്റ്റ് 17, ആഗസ്റ്റ് 24, ആഗസ്റ്റ് 31, ഒക്ടോബര്‍ 19, നവംബര്‍ 16, ജനുവരി 18 എന്നീ ശനിയാഴ്ചകള്‍ സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളായിരിക്കും.:SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി മിഡ്ടേം പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..Guidelines for submission of application for assistance from National Foundation for Teacher's Welfare
Powered by Blogger.

उषा प्रियंवदा

गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई -- दो बक्से, डोलची, बालटी -- ''यह डिब्बा कैसा है, गनेशी?'' उन्होंने पूछा। गनेशी बिस्तर बाँधता हुआ, कुछ गर्व, कुछ दु:ख, कुछ लज्जा से बोला, ''घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसन्द थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएँगे।'' घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया जैसे एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था।
''कभी-कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा।'' गनेशी बिस्तर में रस्सी बाँधते हुआ बोला।
''कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गनेशी! इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो।''
गनेशी ने अंगोछे के छोर से आँखे पोछी, ''अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा! आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता।''
गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेल्वे क्वार्टर का वह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आँगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह-जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल-बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठ कर विलीन हो गया। Listen Audio Playback click here or

नीचे के प्लेयर से सुनें.
(प्लेयर पर एक बार क्लिक करें, कंट्रोल सक्रिय करें फ़िर 'प्ले' पर क्लिक करें।)

नीचे के प्लेयर से सुनें.
(प्लेयर पर एक बार क्लिक करें, कंट्रोल सक्रिय करें फ़िर 'प्ले' पर क्लिक करें।)

Monday, 27 August 2012

K-TeT Phone In programme

ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ് : ഫോണ്‍ ഇന്‍ പ്രോഗ്രാം

K-TET Programme Part 02 

K-TET Programme Part 01

Sunday, 19 August 2012

रवि कण्णूर से

मित्रो, नवीं कक्षा के प्रश्नों के उत्तर का नमूना भी चिराग (http://chiragknr1.blogpsot.com) में प्रकाशित किया है। देखिए, मूल्याँकन/आलोचना करें। धन्यवाद, रवि. इसका pdf केलिए दबाएँ।

Tuesday, 14 August 2012

दसवीं कक्षा की सेहत की राह पर इकाई के योग्य एक वीडियो. यह तो educational purpose के लिए है। manorama mazhvil चानल में आये यह मरिमायम, youtube से लिया गया है।


नाक संबंधी मुहावरे यहाँ से लें. click here

9वीं कक्षा के लिए तैयैर किये गये प्रश्न पत्र


9वीं कक्षा के लिए तैयैर किये गये प्रश्न पत्र में दिखाई देता है-
1. घटनाक्रम/क्रमबद्ध करें               2
2. चरित्रगत विशेषताएँ चुनें              2  
3. पारिभषिक शब्द                    3
4. सही मिलान पात्र, प्रोक्ति,लेखक......     2
5. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से           4
6. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से
7. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से अपना विचार 
8. डायरी                            8
9. वार्तलाप
10. आत्मकथा
11. कविता से प्रश्न                   1
12. कविता से प्रश्न शीर्षक             1
13. कविता का आशय                3
14. पोस्टर   उदा-हिरोषिमा            3
15. क्रिया, काल, वर्तमान काल.....       2
16. का के की आ ए ई जोडकर लिखें    2
17. योजक कि, और.......              2
18. क्रिया, विशेषण, संज्ञा, प्रत्यय    ...   1
19. सर्वनाम परसर्ग                  1
20. खंड के नीचे प्रश्न                 2
21. खंड के नीचे प्रश्न                 2

8,9,10 ഹിന്ദി മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഹിന്ദി

"ഹിന്ദിസാറാണു പോലും.അച്ഛന്‍ പറഞ്ഞ രീതിയിലേയല്ല ചോദ്യങ്ങള്‍ഒന്നു വായിച്ചു നോക്ക്."ചോദ്യപേപ്പര്‍ വാങ്ങി നോക്കിതിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷന്റെ ചോദ്യപേപ്പറാണ്വായിച്ചു നോക്കിശരികള് തന്നെയപ്പീ ശരികള് തന്നെ8,9,10 ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പര്‍ ക്ലിക്കുക
10वीं कक्षा के लिए तैयैर किये गये प्रश्न पत्र में दिखाई देता है-
1. घटनाक्रम/क्रमबद्ध करें                  2
2. चरित्रगत विशेषताएँ चुनें               2
3. पारिभषिक शब्द                         3
4. सही मिलान पात्र, प्रोक्ति,लेखक...... 2
5. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से              4
6. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से
7. प्रशें का उत्तर पाठ भाग से अपना विचार 8 
8. डायरी
9. पत्र
10. लघु लेख
11. कविता से प्रश्न                          1
12. कविता से प्रश्न शीर्षक                 1
13. कविता का आशय                     3
14. पोस्टर                                    3
15. क्रिया, काल, वर्तमान काल.....     2
16. विशेषण जोडकर लिखें                2
17. योजक कि, और.......                 2
18. क्रिया, विशेषण, संज्ञा, प्रत्यय    ...1
19. सर्वनाम परसर्ग                        1
20. खंड के नीचे प्रश्न                       2
21. खंड के नीचे प्रश्न                       2

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom