ആഗസ്റ്റ് 17, ആഗസ്റ്റ് 24, ആഗസ്റ്റ് 31, ഒക്ടോബര്‍ 19, നവംബര്‍ 16, ജനുവരി 18 എന്നീ ശനിയാഴ്ചകള്‍ സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളായിരിക്കും.:SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി മിഡ്ടേം പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..Guidelines for submission of application for assistance from National Foundation for Teacher's Welfare
Powered by Blogger.

उषा प्रियंवदा

गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई -- दो बक्से, डोलची, बालटी -- ''यह डिब्बा कैसा है, गनेशी?'' उन्होंने पूछा। गनेशी बिस्तर बाँधता हुआ, कुछ गर्व, कुछ दु:ख, कुछ लज्जा से बोला, ''घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसन्द थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएँगे।'' घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया जैसे एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था।
''कभी-कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा।'' गनेशी बिस्तर में रस्सी बाँधते हुआ बोला।
''कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गनेशी! इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो।''
गनेशी ने अंगोछे के छोर से आँखे पोछी, ''अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा! आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता।''
गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेल्वे क्वार्टर का वह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आँगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह-जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल-बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठ कर विलीन हो गया। Listen Audio Playback click here or

नीचे के प्लेयर से सुनें.
(प्लेयर पर एक बार क्लिक करें, कंट्रोल सक्रिय करें फ़िर 'प्ले' पर क्लिक करें।)

नीचे के प्लेयर से सुनें.
(प्लेयर पर एक बार क्लिक करें, कंट्रोल सक्रिय करें फ़िर 'प्ले' पर क्लिक करें।)

Tuesday, 23 July 2013

एक पत्र का मसौदा तैयार

एक पत्र का मसौदा तैयार
          एक औपचारिक पत्र लिख रहा है तो आप स्वरूप और संरचना के बारे में कुछ परंपराओं का पालन कर सकते हैं। यह बना है जो सरल और छोटे वाक्यों का उपयोग करने के लिए बेहतर है। स्पष्ट विचार। आप एक औपचारिक पत्र में अनौपचारिक भाषा या अनुबंधित रूपों का उपयोग करने वाले नहीं हैं। 
विचारों को आसान समझ के लिए एक तार्किक ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है।
एक औपचारिक पत्र पता लिखने के लिए सुझाव:
शीर्ष पर पाने का नाम लिखें।
प्रेषक का पता नीचे रिसीवर का नाम और पता लिख दें।
दिनांक: दिनांक दो पते के बीच या पेज के नीचे में रखा जा सकता है।
        यह शब्दों में माह का नाम लिखने के लिए बेहतर है। अभिवादन पाने के नीचे, आप एक लाइन और फिर छोड़ें, अभिवादन के साथ शुरू करते हैं. तुम 'या मैडम सर', 'सर', या आप को संबोधित कर रहे अधिकारी के पद पर नियुक्ति की तरह नमस्कार का उपयोग कर सकते हैं। अभिवादन के बाद एक अल्पविराम रखो। यहाँ विषय, पत्र का उद्देश्य एक वाक्य में कहा गया है। यह स्पष्ट और कम करें। सामग्री शुरुआत पत्र लिखने के लिए अपने कारणों राज्यों. यह मुद्दा लिए पाठक का नेतृत्व करने की कोशिश करता है. लाइनों के एक जोड़े को इस बात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

       आप पत्र क्यों लिख रहे हैं के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है. मुद्दा, कारण, प्रभाव आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी के इस हिस्से में विस्तृत रहे हैं. लेकिन बहुत ज्यादा नहीं समझा. 'के अलावा', 'इसके अलावा', 'इसके अलावा' जैसे शब्दों को जोड़ने के साथ वाक्य से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. पत्र के समापन आप रिसीवर के हिस्से से उम्मीद कार्रवाई की सलाह दे सकते. पूरक, सच में तुम्हारा, भवदीय आदि आज्ञाकारी तुम्हारा क्या आप की तरह अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए पत्र समाप्त हो सकता है  . हस्ताक्षर पूरक करीब नीचे हस्ताक्षर रखो.

एक नमूना इस प्रकार ....
क्लिक करें यहाँ पर

No comments:

Post a Comment

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom